Tag Archives: szkolenia ppoż

Co zawierają szkolenia ppoż?

Na rynku nie brak jest różnych szkoleń ppoż. Można np. przejść szkolenia ppoż których ukończenie uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkoleń ppoż zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dotyczy to organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także najważniejszych obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji,