Co zawierają szkolenia ppoż?

Na rynku nie brak jest różnych szkoleń ppoż. Można np. przejść szkolenia ppoż których ukończenie uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkoleń ppoż zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dotyczy to organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także najważniejszych obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów. Cenną umiejętnością jest np. zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Uczestnicy kursów są także przeszkalani z ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się i ogólnych zasad gaszenia pożarów, a także zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Szkolenia przeciwpożarowe to istotna kwestia określona prawnie. I tak właśnie przeprowadzenie szkoleń pracowników w obszarze ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem pracodawcy. Wynika to z tego, że ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę zdrowia, życia, mienia albo środowiska np. przed pożarem czy klęską żywiołową, dlatego jest bardzo ważna także w stosunkach pracy. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel albo użytkownik danego budynku ma obowiązek prawny by zapewnić ochronę przeciwpożarową. W związku z tym zarówno pracodawca, który to jest właścicielem budynku, jak i ten, kto budynek wynajmuje, musi dopełnić określone w ustawie obowiązki szkolenia ppoż. Ponadto, w każdym miejscu pracy musi być osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową. Czynności z dziedziny ochrony przeciwpożarowej wykonują osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Mogą to być np. osoby, które zatrudnione są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej albo posiadające odpowiednie kwalifikacje określone prawnie. A zatem szkolenia ppoż to określony normatywnie obowiązek, który czyni miejsce pracy bezpiecznym.