Z czego składa się zaawansowany kurs pierwszej pomocy warszawa?

Pragniesz nieść pomoc drugiemu człowiekowi? Masz już podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy? Jeśli tak to zapisz się na zaawansowany kurs pierwszej pomocy warszawa.
Taki kurs pierwszej pomocy warszawa zaopatrzy uczestników w niezbędną wiedzę na temat ratownictwa. Dowiesz się jak działać w kryzysowych sytuacjach. Program szkolenia obejmuje szereg zajęć i ćwiczeń. Jest to np. motywacja do udzielania pomocy, przepisy prawne czy aspekty psychologiczne. Ponadto uczestnicy uczęszczający na zaawansowany kurs pierwszej pomocy warszawa dowiedzą się jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt, poznają budowę i zasady stosowania AED, a także dowiedzą się jak zapewnić bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. Kolejną ważną rzeczą podczas kursu jest skuteczne wzywanie pomocy, podstawy anatomii i fizjologii dorosłego, a także podstawy anatomii i fizjologii niemowlęcia oraz dziecka. Kursanci zostaną przeszkolenie w przypadkach utraty przytomności, omdleniach, zaburzeniach świadomości, a ponadto nauczą się udrażniania dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, a także w sytuacjach zadławienia. Uczestnicy kursu nauczą się zabezpieczania miejsca wypadku, ewakuacji z zagrożonego obszaru a także poznają sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego. Rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia? To wszystko nie będzie obce uczestnikom kursu. Dodatkowo kursanci poznają techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych, urazy komunikacyjne oraz urazy rdzenia kręgowego. Ponadto oparzenia: termiczne, chemiczne, udar cieplny, udar słoneczny czy odmrożenia, hipotermia. Dowiedzą się jak działać w przypadku porażenia prądem elektrycznym, wstrząsu, zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami. Poznają katalog nagłych zachorowań, a także działanie w sytuacji podtopienia, ukąszenia, użądlenia, pogryzienia. Kursanci poznają wiedzę jak postępować w zdarzeniach masowych oraz standardy postępowania, organizację działań i współpracę ze służbami ratowniczymi. I w końcu nauczą się planowania akcji ratunkowej oraz poznają sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych.